Keurmerk Fitness

Het Keurmerk Fitness stelt vast of een sport-, beweging-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan kwaliteitseisen die aan professionele bedrijven in deze branche gesteld mogen worden.
Toezichthouder is de stichting Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF). Een onafhankelijke, door de brancheorganisatie Fit!vak i.s.m. het NOC*NSF en de ministeries van EZ en VWS in het leven geroepen stichting, die bestaat uit vertegenwoordigers van eigenaren van sport,- beweging-, fitness- en wellnesscentra, opleidingscentra, werknemersorganisatie en de brancheorganisatie.

Naast het toetsen van (minimale) kwaliteitseisen worden centra ook gestimuleerd tot verdere groei en implementatie van kwaliteitssystemen.

Op deze site treft u alle in en outs aan over het Keurmerk Fitness.

Partners

  • Fit!vak
  • VES

Keurmerk Fit!vak Preventiecentrum

Klik hier voor meer informatie

Fit!vak Algemene Voorwaarden

Klik hier voor meer informatie
  • Overzicht van gecertificeerde centra
  • Meld uw centrum aan voor een keuring
  • Heeft u een vraag?

Actueel

nieuwe leveringsvoorwaarden

Fit!vak is samen met de consumentenbond in onderhandeling over nieuwe ...Lees meer

LandelijkeErkeningsregeling Fitness (LERF) heeft nieuwe voorzitter

Sinds januari 2016 zijn wij verhuisd van Den Haag naar Ede. Afgelopen tijd zijn er ...Lees meer

Nieuwe RI&E voor de fitnessbranche is erkend voor de toetsingsvrijstelling.

Fitnessondernemingen met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument, ...Lees meer

Verbod op stilzwijgende verlenging van abonnementen

Sinds 1 december 2011 is de nieuwe wet met betrekking tot het verbod op ...Lees meer

Wetswijziging RI&E-toetsingsvrijstelling

Per 1 april 2011 is de RI&E-wetgeving gewijzigd. Bedrijven met maximaal 25 werknemers ...Lees meer