Berekening scores

Om voor certificering met het Keurmerk Fitness in aanmerking te komen dient het sportcentrum per rubriek te voldoen aan een bepaald percentage.

Bijvoorbeeld:
Stel, de maximale score voor de categorie ‘middelen’ bedraagt 350 punten en de norm (in percentages) is door de stichting LERF voor 2009 vastgesteld op 65%, dan dient op dit onderdeel minimaal 227,5 punten behaald worden. (65% van 350 = 227,5). Zo zijn voor alle rubrieken percentages vastgesteld.

Kwaliteitsinstrument Keurmerk Fitness Basis Keurmerk Fitness Totaal
Rubriek Eis score in % van het totaal Eis score in % van het totaal
Middelen 55% 65%
Dienstverlening 45% 50%
Human Resources 45% 50%
Kwaliteitssystemen 40% 40%
Directie en Organisatie 40% 50%
Wettelijke Bepalingen 100% 100%


Opmerking:
Zowel de scores als keuringsinstrumenten worden jaarlijks geƫvalueerd en geactualiseerd. Indien van toepassing worden de percentages bijgesteld.