Keurmerk Fitness Basis

Met het Keurmerk Fitness Basis wordt gecontroleerd of een sport-, bewegings-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die aan de ondernemer en de accommodatie in de branche gesteld mogen worden.

Daarmee kan het centrum zich aan (potentiële) consumenten en in de media profileren als een gecertificeerd centrum dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die van een professioneel sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra verwacht mogen worden.
Het Keurmerk Fitness staat dus garant voor basiskwaliteit.
Een centrum dat na verifiëring aan de (minimaal) gestelde eisen voldoet wordt met het Keurmerk Fitness Basis gecertificeerd.