Keurmerk NL Actief

Met het Keurmerk NLActief wordt gecontroleerd of een sport-, bewegings-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die aan de ondernemer en de accommodatie in de branche gesteld mogen worden.

Daarmee kan het centrum zich aan (potentiële) consumenten en in de media profileren als een gecertificeerd centrum dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die van een professioneel sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra verwacht mogen worden.
Het Keurmerk NL Actief staat dus garant voor basiskwaliteit.
Een centrum dat na verifiëring aan de (minimaal) gestelde eisen voldoet wordt met het Keurmerk NL Actief gecertificeerd.