Keurmerk Fitness Quickscan

Naast een uitgebreide verificatie worden centra geverifieerd met een Quickscan. Dit is een onaangekondigde korte verificatie en deze vindt één of twee maal plaats in een periode van vijf jaar.