Keurmerk NL Actief

Het Keurmerk NL Actief stelt vast of een sport-, beweging-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan kwaliteitseisen die aan professionele bedrijven in deze branche gesteld mogen worden.
Toezichthouder is de stichting Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF). Een onafhankelijke, door de brancheorganisatie NL Actief i.s.m. het NOC*NSF en de ministeries van EZ en VWS in het leven geroepen stichting, die bestaat uit vertegenwoordigers van eigenaren van sport,- beweging-, fitness- en wellnesscentra, opleidingscentra, werknemersorganisatie en de brancheorganisatie.

Naast het toetsen van (minimale) kwaliteitseisen worden centra ook gestimuleerd tot verdere groei en implementatie van kwaliteitssystemen.

Op deze site treft u alle in en outs aan over het Keurmerk NL Actief.