Procedure VES-leden

De Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES) is collectief lid van NL Actief en conformeert zich aan het keuringsreglement. Twee verschillen ten opzicht van NL Actief leden:

  • De VES stelt het Keurmerk Fitness Totaal als minimale kwaliteitseis
  • De kosten voor kwaliteitskeuringen zijn verdisconteerd in het collectief lidmaatschap bij NL Actief . Wel worden extra kosten in rekening gebracht voor het Keurmerk Fitness Totaal.