Keurmerk NL Actief

Leden van NL Actief dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om als kernlid deel uit te mogen maken van de brancheorganisatie. Deze voorwaarden bestaan uit een drietal pijlers: