Wat wordt getoetst

Om inzicht te geven op welke punten het centrum wordt gekeurd wordt nader ingegaan op de opbouw van het Keurmerk Fitness kwaliteitsinstrument.

Het Keurmerk Fitness is als volgt
 • Wettelijke verplichtingen
  • legionellabeheersing
  • registratie
  • veiligheid
  • horeca
  • human resources
  • leveringsvoorwaarden
  • wet Bescherming Persoonsgegevens
  • zwembad (indien van toepassing)
 • Middelen (accommodatie en beheer)
  • sportruimtes
  • kleedkamer, natte ruimtes en sanitaire voorzieningen
  • overige functionele ruimtes
  • apparatuur en hulpmiddelen
  • veiligheid
  • interieur en exterieur
  • hygi├źne
  • luchtbehandeling
  • overig
 • Dienstverlening
  • aandacht gast
  • begeleiding door instructeur
  • informatieverstrekking
  • overig
 • Human Recourses
  • opleidingsniveau
  • aanstelling
  • overleg en communicatie
 • Kwaliteitssystemen
  • intakeprocedure
  • outtakeprocedure
  • huisregels
  • kiwaliteitssystemen
  • procedures, protocollen en werkinstructies
  • financieel beheer
  • overig
 • Directie en organisatie
  • organisatie
  • beleid
  • doelstellingen
  • evaluatie
De subrubrieken zijn uitgewerkt in kwaliteitsindicatoren die getoetst worden.
Afhankelijk van de vraag vindt de uiteindelijke score per kwaliteitsindicator (link naar kwaliteitsindicatoren) plaats door het beoordelen van:
 • observatie & Waarneming
 • interview met eigenaar, clubmanager of bedrijfsleider
 • interview met medewerkers, instructeurs/instructrices
 • interview met gasten
 • beoordeling van beschikbare documentatie, procedures e.d. en of deze op de werkvloer zijn ge├»mplementeerd
 • combinatie van bovenstaande