Personeelszaken

In alle LERF instrumenten wordt het centrum geverifieerd op het onderdeel personeelszaken. Hiermee wordt bedoeld alles wat te maken heeft met het opleidingsniveau van, deskundigheidbevordering van , communicatie en overleg met het personeel en de primaire/secundaire arbeidsvoorwaarden.
Beoordeling vindt (afhankelijk van de vraag) plaats door observatie, beoordeling en toetsing van documenten, bevraging van het personeel, de eigenaar of een combinatie van voorgaande.

Klik hier voor kwaliteitsindicatoren betreffende:
Deskundigheid
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Aantal gediplomeerde instructeurs op niveau 4 (Bewegingswetenschappen, Fysiotherapie, Academie Lichamelijke Opvoeding, Dans-/Balletacademie, B-opleiding Sportbond of CIOS niveau 4)  
Aantal gediplomeerde instructeurs op niveau 3 (CIOS niveau 3, ROC Sport en Bewegen, A-opleiding van een Sportbond, Fitnesstrainer A, Fitnesstrainer B, Fitness voor Ouderen, Aerobictrainer A, Manager Fitness, Skateopleiding (bond) EFAA-, AFN of AALO-opleidingen)  
Aantal gecertificeerde instructeurs op niveau 2 (Indoor Cycling, LesMills, Club Joy, en andere 1 of 2-daagse opleidingen)    
Iemand die beschikt over de Vakopleiding Sauna (indien van toepassing)      
Aantoonbaar diploma’s in personeelsdossier    
Stimulering tot het volgen van bijscholingen    
Wijze van tegemoetkoming in opleidingskosten    
Aanwezigheid opleidingsplan      
Tijdig en juist uitvoeren van opleidingsplan      
Calibris erkend leerbedrijf    

Aanstelling
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Aanwezigheid personeelsdossier    
Aanwezigheid arbeidsovereenkomst    
Toetsing arbeidsovereenkomst op:        
NAW-gegevens    
De plaats waar de arbeid wordt verricht    
Functie van de werknemer of de aard van het werk    
Arbeidsduur    
Hoogte salaris (minimaal minimum loon) en uitbetalingstermijnen    
Tijdstip indiensttreding    
Duur van het contract (bepaald of onbepaald)    
Lengte van proeftijd (eventueel)    
Vakantieaanspraak    
Opzegtermijn    
Pensioenregeling (eventueel)    
Concurrentiebeding (eventueel)    
Geheimhoudingsplicht    
Toepasbaarheid CAO    
Aanwezigheid overeenkomsten met freelancers of ZZP-ers    
Aanwezigheid VAR verklaring van freelancers of ZZP-ers    
Aanwezigheid VOG verklaringen van personeel, freelancers of ZZP-ers    
Beschikbaar stellen van bedrijfskleding      

Functioneren
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Voeren van functioneringsgesprekken    
Toetsing verslag functioneringsgesprek    
Aanwezigheid personeelsmanual met daarin:        
Taak- en functieomschrijvingen    
Inwerkprogramma    
Deskundigheidbevordering    
Klantvriendelijkheid    
Klachtenafhandeling    
Persoonlijke hygiĆ«ne    
Werktijden    
Werk- en/of bedrijfskleding    
Ziekte- en herstelmelding    
Omgaan met materialen en installaties    
Schoonmaak    
Gedragsregels    
Functionerend overlegstructuur personeel/afdelingen (frequentie)    
Toetsing verslag overlegsituatie    
Uitwisseling werkervaringen en kennisoverdracht    
Waardering interne communicatie door medewerkers      
Waardering externe communicatie door medewerkers