Kwaliteitssystemen

In alle LERF instrumenten wordt het centrum geverifieerd op het onderdeel kwaliteitssystemen. Hiermee wordt bedoeld alles wat te maken heeft met protocollen, procedures, werkinstructies, checklisten, stroomschema’s, ... Beoordeling vindt (afhankelijk van de vraag) plaats door observatie, uittesten/toetsing, bevraging klant, bevraging medewerkers, bevraging eigenaar of combinatie van voorgaande.

Klik hier voor kwaliteitsindicatoren betreffende:
Intakeprocedure
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Standaard intakegesprek voor 16 jaar en ouder    
Doorverwijzing naar (huis)arts bij mogelijk medische belemmeringen    
Rondleiding voor nieuwe klanten    
Vragen naar doel en wensen van nieuwe klanten    
Invullen anamneseformulier    
Soort test        
Verplichte of vrijwillige test    
Algemene gezondheidstest:
(gewicht, lengte, BMI, bloeddruk, vetpercentage, …)
   
Fysieke en inspanningstest: conditie- en krachttest
(standaard conditietest, VO2-max, maximaaltest, …)
   
Uitvoerige medische check:
(test vergelijkbaar met Sport Medisch Adviescentrum)
   
Doorverwijzing naar huisarts bij medische belemmeringen    
Mogelijkheid tot beginnen met startprogramma    
Aandacht voor wegwijs maken krachtapparatuur    
Aandacht voor wegwijs maken cardio apparatuur    
Feedbackmomenten    
Welkomstpakket    
Intakeprocedure voor groepsles-klanten gelijk aan fitnessklanten?    
Testen worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door daartoe bevoegde personeelsleden      

Overige kwaliteitssystemen
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Eventuele ISO certificering      
Aanwezigheid kwaliteitshandboek met daarin o.a.:      
Overzicht per procedure van Kritische Succes Factoren      
Wijze waarop nieuwe procedures, werkinstructies worden beheerst      
Uittake-procedure klanten      
Wijze inhoudelijke kwaliteitsbewaking groepslessen      
Organisatie van de verschillende sportactiviteiten      
Klachtenprocedure
Werving en selectieprocedure      
Inwerkprocedure op schrift    
Procedure afhandeling tekortkomingen      
Activiteitenbeschrijving (wie doet wat)      
Aanwezigheid werkinstructies, lesinstructies, veiligheidsinstructies, hygiënevoorschriften, machine-instructies e.d. voor medewerkers    
Aanwezigheid toestelinstructies
Aanwezigheid gebruikersinstructies sauna
Aanwezigheid gebruikersinstructies zonnebank
Aanwezigheid adequate ledenadministratie      
Aanwezigheid adequate kasbeheer      
Aanwezigheid goed opgezette boekhouding      
Jaarlijkse accountantscontrole      
Uitvoering interne audits en rapportage      
Opvolging verbeterpunten uit interne audits