Directie en Organisatie

In alle LERF instrumenten wordt het centrum geverifieerd op het onderdeel directie en organisatie. Hiermee wordt bedoeld alles wat te maken heeft met visie, missie, (kwaliteits)beleid, doelstellingen, organisatiestructuur, … Beoordeling vindt (afhankelijk van de vraag) plaats door observatie, toetsing documenten, bevraging medewerkers, bevraging eigenaar of combinatie van voorgaande.

Klik hier voor kwaliteitsindicatoren betreffende:
Directie en organisatie
  Keurmerk Fitness
  Totaal Basis Nevenvestiging Quickscan
Aanwezigheid (op schrift) van missiënstatement    
Onderzoek resultaten (KTO, MTO, klachten, interne en externe audits, beleidsvoornemens, e.d.) en ondernemen van actie)      
Aanwezigheid (SMART-gerichte) kwaliteitsdoelstellingen      
Klanttevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks) en verbeteracties    
Medewerkertevredenheidsonderzoek (tweejaarlijks) en verbeteracties      
Aanwezigheid organogram (bij meer dan 10 werknemers)    
Wijze van evalueren dienstverlening      
Toegankelijkheid directie voor personeel met nieuwe ideeën voor kwaliteitsverbetering en ondersteuning daarbij      
Toegankelijkheid directie voor commentaar op haar functioneren      
Wijze waarop beslissingen van directie worden gecommuniceerd naar personeel    
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (events voor goed doel)      
Sociale activiteiten voor personeel (bedrijfsuitjes)    
Regeling/afspraak bij speciale gelegenheden personeel (huwelijk, geboorte kind, langdurig ziek, blessure, overlijden partner, …)