Inschrijving Kamer van Koophandel

In het kort.
Sinds 1 juli 2008 geldt de nieuwe de Handelsregisterwet. Iedere onderneming moet vanaf zich vanaf die datum verplicht (laten) inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel(KvK).

Het handelsregister is een actueel register met de relevante bedrijfsgegevens van alle ondernemingen van Nederland. De verplichting geldt ook voor die ondernemingen die in het verleden waren vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, zoals landbouwbedrijven, vrije beroepsbeoefenaren en journalisten. Alle uitzonderingen zijn met het inwerking treden van de nieuwe wet komen te vervallen.

Bij de invoering van de nieuwe Handelsregisterwet is een overgangstermijn afgesproken voor ondernemingen die voorheen niet verplicht waren zich in te schrijven. Deze overgangstermijn liep af op 31 december 2009. Per 1 januari 2010 moet echt iedere ondernemer staan ingeschreven.

Praktische informatie
Iedere onderneming moet zich (laten) inschrijven) in het handelsregister. De Kamer van Koophandel hanteert een aantal criteria om te bepalen of iemand een onderneming voert in de zin van de Handelsregisterwet. Deze criteria zijn:
  • verricht een 'regelmatige maatschappelijke werkzaamheid'
  • u doet uw werkzaamheden tegen betaling
  • u treedt zelfstandig op, dat wil zeggen voor eigen rekening en risico
  • u treedt in concurrentie met andere ondernemers
  • u neemt deel aan het economisch verkeer vanuit een georganiseerd verband
  • u beoogt het maken van winst of het realiseren van kostenbesparingen. Dit is ruimer dan het gebruikelijke begrip winst. Het gaat hier niet om of de ondernemer daadwerkelijk winst heeft gemaakt of kosten heeft bespaard, maar of deze dit als doel heeft.
Het inschrijven bij de KvK moet persoonlijk gebeuren door bij een van de vestigingen in uw regio langs te gaan. Tegenwoordig kunt u ook digitaal inschrijven als u beschikt over een gekwalificeerde elektronische handtekening. Aan de inschrijving zijn jaarlijkse kosten verbonden. Inschrijven van uw onderneming kan vanaf een week voor de start tot een week na de start van uw onderneming.