Melding milieubeheer doen of milieuvergunning aanvragen

Als ondernemer hebt u te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een milieuvergunning aan te vragen, maar kunt u volstaan met een melding van uw bedrijf bij de gemeente.

Milieuvergunning of melding milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld.

Type A: Geen melding milieubeheer, geen milieuvergunning
Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen milieuvergunning aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl