Oefenen Calamiteitenplan

Een calamiteitenplan dient te zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag, het personeel heeft er kennis van genomen (laten tekenen voor “ gezien”) en dient minimaal eenmaal per jaar te worden geoefend. De evaluatie vindt gezamenlijk met betrokkenen plaats en wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd met punten ter verbetering. Het spreekt voor zich dat indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, het calamiteitenplan wordt bijgesteld.

Het Keurmerk Fitness zal vragen naar:
  • een (actueel) calamiteitenplan
  • bewijsvoering dat het plan het afgelopen jaar is geoefend (evaluatie, verbeterpunten een eventueel corrigerende maatregelen)
  • een ongevallenregistratie. Daarbij dienen minimaal alle ongevallen, waarbij is doorverwezen naar arts of ziekenhuis, te worden geregistreerd.
Bronnen:
www.bhv.nl
www.rie.nl