Horeca (indien aanwezig)

Op grond van de drank- en horecawet dienen ondernemers van horecabedrijven en slijterijen in het bezit te zijn van een drank- en horecavergunning.

Deze drankvergunning wordt door het gemeentebestuur (college van Burgemeester en Wethouders) afgegeven als aan zedelijkheids- en inrichtingseisen is voldaan en beschikt wordt over kennis van sociale hygiëne.