Drank- en horecavergunning

Het Keurmerk Fitness zal vragen naar:
  • de drank- en horecavergunning
  • aantal personeelsleden in bezit van het certificaat sociale hygiëne
  • steekproefsgewijs: aanwezigheid van personeelslid in het bezit van het certificaat sociale hygiëne