HACCP

In december 1995 is de nieuwe Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen van kracht geworden. Volgens deze wet zijn alle bedrijven die eet- en drinkwaren bereiden, produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan, verplicht een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) in te voeren en te onderhouden.

Het Keurmerk Fitness zal vragen naar:
  • beheersplan HACCP
  • (actualiteit) logboek

Bron: www.horeca.org