Kwaliteit medische beroepen

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) moet patiënten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. In de wet staan regels om de kwaliteit van de gezondheidszorg goed te houden.

Zorgverleners uit 8 beroepsgroepen kunnen zich inschrijven in het BIG-register. Hoe dat gaat en wat de patiënt eraan heeft, leest u op de pagina Doel van de Wet BIG.

Doel van de Wet BIG

Met de Wet BIG kunnen patiënten ervan uitgaan dat bijvoorbeeld hun arts of fysiotherapeut goede zorg verleent. Zorgverleners uit 8 beroepsgroepen kunnen zich in schrijven in het BIG-register.
  • artsen
  • tandartsen
  • apothekers
  • gezondheidszorgpsychologen
  • psychotherapeuten
  • fysiotherapeuten
  • verloskundigen
  • verpleegkundigen
Iedereen kan in het BIG-register opzoeken of zijn medische hulpverlener erin voorkomt.

Alternatief werkende zorgverleners staan niet in het BIG-register. Zij regelen hun kwaliteit zelf. Patiënten mogen zelf kiezen of ze een reguliere of alternatieve behandeling willen.

In de vragen en antwoorden wordt uitgelegd welke beschermde medische beroepstitels en opleidingstitels er zijn.

Uitvoeren voorbehouden handelingen
Verschillende zorgverleners, ook alternatieve therapeuten, kunnen beslissen dat een geneeskundige handeling nodig is en deze zelf of door een ander laten uitvoeren. Als de overheid vindt dat het gaat om handelingen die een groot risico hebben voor patiënten, mogen alleen de beschermde beroepsbeoefenaren beslissen of zo'n handeling nodig is.
Deze handelingen worden ‘voorbehouden handelingen’ genoemd. Voorbeelden daarvan zijn: een patiënt onder narcose brengen of medicijnen voorschrijven.
Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen.

Binnenkort wordt de wet BIG aangepast. Daarna is het makkelijker taken te verdelen tussen bijvoorbeeld een arts en een zogeheten 'physician assistant' (PA). Een PA heeft een medische HBO-masteropleiding voltooid en werkt onder supervisie van een arts. De taken zijn vergelijkbaar met die van een arts-assistent, hij neemt routinematige taken van de arts over.

Minister Klink (VWS) heeft Tweede Kamer in november 2009 geïnformeerd over het advies 'Voorbehouden handelingen tegen het licht' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Klagen over medische fout
Als een patiënt ontevreden is over een behandeling, moet hij dit eerst met de zorgverlener, bijvoorbeeld de arts of tandarts, bespreken. Gaat het om een werknemer bij een ziekenhuis of andere zorginstelling dan hebben deze vaak een klachtenfunctionaris of klachtencommissie die kan helpen. Ook de belangenorganisatie Zorgbelang kan adviseren bij het indienen van een klacht en hierbij helpen. In het uiterste geval kan iemand een klacht (laten) indienen bij een van de regionale tuchtcolleges. Het tuchtrecht is alleen van toepassing op de beschermde beroepen uit de Wet BIG.

In de vragen en antwoorden staat uitgelegd waar iemand terecht kan met een klacht over een medische fout.

Zwarte lijst medische hulpverleners met bevoegdheidsbeperkingen
Patiënten kunnen op een 'zwarte lijst' zien welke artsen en andere beroepsbeoefenaren (zoals tandartsen en verpleegkundigen) zijn geschorst of uit hun beroep gezet na een uitspraak van de tuchtrechter.

Veiligheid en kwaliteit in de zorg zijn essentieel, vindt het kabinet. Patiënten moeten kunnen nagaan of hun dokter of andere zorgverlener tekort schiet in de zorg. Op de website van het BIG-register kan iedereen zien welke zorgverleners zijn geschorst of uit hun beroep zijn gezet. Direct als een zorgverlener te maken krijgt met een bevoegdheidsbeperking wordt dat gepubliceerd.

Indien van toepassing zal het Keurmerk Fitness nagaan of de aan het fitnesscentrum verbonden arts, fysiotherapeut BIG geregistreerd is.

Bron: www.rijksoverheid.nl