Verbod op stilzwijgende verlenging van abonnementen

Sinds 1 december 2011 is de nieuwe wet met betrekking tot het verbod op stuilzwijgende verlenging van abonnementen van kracht. Voor Fitvakleden is er informatie beschikbaar op de website van deze organisatie of men kan telefonisch contact opnemen: 026- 33 90 730