Keurmerk NL Actief Preventiecentrum

Huisartsen en andere professionals uit de eerstelijnszorg verwijzen steeds vaker specifieke doelgroepen waaronder mensen met Obesitas en (pre) DiabetesMellitus2 naar fitnesscentra. Dat doen ze alleen indien ze ervan overtuigd zijn dat het fitnesscentrum de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken.

Voor fitnesscentra is het bieden van deze zorg een mogelijkheid om zich te onderscheiden. Om de kwaliteit van deze zorg te toetsen heeft NL Actief samen met de Vereniging van SportGeneeskunde (VSG), betrokken ondernemers en het Keurmerk Fitness (Stichting LERF) een toetsingsinstrument ontwikkeld. Indien kan worden voldaan aan de gestelde normen wordt het fitnesscentrum gecertificeerd met het ‘Keurmerk NL Actief Preventiecentrum’.

Aanvraagprocedure Keurmerk NL Actief Preventiecentrum

Fitnesscentra die in het bezit van het Keurmerk Fitness kunnen zich bij NL Actief aanmelden voor het ‘Keurmerk NL Actief Preventiecentrum’

Op de website van de brancheorganisatie NL Actief kunt u een aanvraagformulier downloaden: http://www.nlactief.nl/nieuws/197/aanvraag-nlactief-preventiecentrum.html

Voordat een audit voor het Keurmerk NL Actief Preventiecentrum wordt aangevraagd, is het verstandig de criteria die gesteld worden aan de keuring, alsmede de Beweegrichtlijn en de Toelichting bij de Beweegrichtlijn, goed door te nemen. Deze documenten zijn tevens op de website van NL Actief te downloaden.

Kosten

De jaarlijkse keuringsbijdrage bedraagt € 105,- (excl. BTW) .

Frequentie toetsing

Jaarlijkse toetsing vindt plaats door middel van:

- of een schriftelijke audit,
- of de reguliere audit voor het Keurmerk Fitness,
- of door een onaangekondigde Quickscan-audit op locatie.

Wilt u uw centrum aanmelden voor het Keurmerk NL Actief Preventiecentrum?

Klik op onderstaande link:

http://www.nlactief.nl/nieuws/197/aanvraag-nlactief-preventiecentrum.html

Meer info?

Meer informatie kunt u vinden op www.nlactief.nl