NL Actief Algemene Voorwaarden

LERF controleert bij het centrum, of de leveringsvoorwaarden van NL Actief integraal zijn overgenomen.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en zijn aangepast per 1 januari 2018.
 

Klik hier voor de Algemene Leveringsvoorwaarden