Nieuwe RI&E voor de fitnessbranche is erkend voor de toetsingsvrijstelling.

Fitnessondernemingen met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. En dat scheelt de ondernemers natuurlijk behoorlijk in de kosten.