Wat doen wij

Met het Keurmerk Fitness wordt gecontroleerd of een sport-, bewegings-, fitness- of wellnesscentrum voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (Basis) die aan de ondernemer en de accommodatie in de branche gesteld mogen worden.

Daarmee kan het centrum zich aan (potentiële) consumenten en in de media profileren als een gecertificeerd centrum dat voldoet aan de minimale kwaliteitseisen die van een professioneel sport-, bewegings- en fitnesscentra verwacht mogen worden.

Het Keurmerk Fitness Basis staat garant voor basiskwaliteit.

Een centrum dat na verifiëring aan de (minimaal) gestelde eisen voldoet wordt LERF-Basis gecertificeerd.

In de praktijk blijkt er naast de LERFBasis behoefte te zijn aan een kwaliteitsinstrument dat boven het Keurmerk Fitness Basis uitstijgt.

Er is gewerkt aan een toetsingsinstrument waarbij hogere kwaliteitseisen aan sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra worden gesteld. Met het keurmerk Fitness Totaal worden niet alleen de minimum kwaliteitseisen gewaarborgd, ook worden centra gestimuleerd tot verdere groei van het kwaliteitsniveau waarbij de klant steeds centraal staat.

Ontwikkelingen
De enorme toename en diversiteit aan centra (incompany bedrijfsfitness, low-budget, all-inclusive, ladies-only, franchiseorganisaties, monofunctionele centra, multifunctionele centra, wellnesscentra, …) doet de vraag naar een gesegmenteerd en gedifferentieerd kwaliteitsinstrument toenemen. Terecht. Het Keurmerk Fitness is de discussie hieromtrent gestart. Inmiddels hebben er een aantal expertmeetings plaatsgevonden. Dit moet uitmonden in een zogenaamd “sterrensysteem” (werknaam) en zal medio 2010 worden geïmplementeerd. Het spreekt voor zich dat we u daarvan op de hoogte houden.