Keuringskosten

De kosten voor een kwaliteitverificatie zijn verdisconteerd in de contributie van de brancheorganisatie Fit!vak. Op dit moment kunnen uitsluitend Fit!vakleden zich laten certificeren.