Keuringskosten

De kosten voor een kwaliteitverificatie zijn verdisconteerd in het lidmaatschap van de brancheorganisatie NL Actief en worden apart op de contributiefactuur vermeld. Op dit moment kunnen uitsluitend NL Actiefleden zich laten certificeren.