Keuringskosten

De kosten voor een kwaliteitverificatie zijn verdisconteerd in de contributie van de brancheorganisatie NL Actief. Op dit moment kunnen uitsluitend NL Actiefleden zich laten certificeren.