Auditoren

De stichting LERF is verantwoordelijk voor de inschakeling van een bureau dat de kwaliteitsverificaties uitvoert. Naast affiniteit met sport is dit bureau in het bezit van het IRCA (International Register off Certificated Auditors) Lead Auditor ISO 9001-2008.

Aan de auditor Keurmerk NL Actief worden o.a. de volgende eisen gesteld:

De auditoren:

 • hebben minimaal een basisopleiding auditing en een opleiding betreffende de interpretatie van de kwaliteitsnormen gevolgd
 • beschikken over aantoonbare ervaring en hebben affiniteit met sport
 • hebben een afgeronde MBO opleiding in de sport gevolgd (minimaal niveau 3)
 • begrijpen wat de gevolgen kunnen zijn van het afwijken van de afgesproken kwaliteitseisen
 • zijn in staat om objectief deskundige waarnemingen te leveren over de geleverde kwaliteit in relatie tot geaccepteerde kwaliteitscriteria
 • zijn in staat om de bevindingen zakelijk en objectief op een feitenrapport weer te geven
 • zijn niet direct of indirect betrokken bij het te verifiëren centrum
 • rapporteren hun bevindingen aan de stichting LERF


Het beoordelen van de onderzoeksresultaten is voorbehouden aan de onafhankelijke Stichting LERF.

Auditoren:

 • Egbert ten Wolde
 • Meriam van Rijswijk
 • Pieter ten Wolde (Lead Auditor ISO 9001-2008 IRCA erkend)