Wie zijn wij

Het Keurmerk NL Actief streeft naar verdere kwaliteitsverbetering van sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra en geeft gehoor aan wensen die, in de eerste plaats intern (klanten, eigenaren, directie, management, free-lancers, …), maar ook extern (o.a. (lokale) overheden, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven (bedrijfsfitness), …) op het gebied van kwaliteit, wet- en regelgeving stellen. Het structureel werken aan kwaliteitsverbetering en het implementeren van kwaliteitssystemen moet centra in positieve zin onderscheiden.

Maar ook:

 • De consument let steeds meer op kwaliteit en kijkt of sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra zijn gecertificeerd;
 • Toename van sporten voor speciale doelgroepen (volwassenen/kinderen met obesitas, diabetes, chronische zieken, … ) bij gecertificeerde centra onder deskundige (bege)leiding;
 • De ondernemer weet in kwalitatieve opzicht waar hij met zijn centrum staat, waar liggen tekortkomingen en op welke terreinen kunnen we ons nog verbeteren?;
 • De bereidheid om het centrum regelmatig op kwaliteit te laten verifiëren motiveert de medewerkers, het management en directie;
 • Bedrijven en (overheids)instellingen willen in toenemende mate zaken doen met een gecertificeerd centrum;
 • Bedrijfsfitness bij voorkeur bij gecertificeerde centra;
 • Financiële instellingen verlangen voor investeringen het Keurmerk Fitness LERF certificatie;
 • (Zorg)verzekermaatschappijen vragen in toenemende mate naar het Keurmerk Fitness;
 • Het lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties is pas mogelijk na LERF certificering
 • Alle centra die LERF gecertificeerd zijn worden vermeld op de website van LERF en dus toegankelijk voor potentiële klanten

Het Keurmerk NL Actief is een dynamisch instrument. Omdat de branche en de maatschappij voortdurend in ontwikkeling zijn en er nogal eens iets verandert op het terrein van regel- en wetgeving wordt het Keurmerk elk jaar aan de actualiteit getoetst. Zonodig wordt deze tussentijds aangepast.
Om het Keurmerk NL Actief actueel te houden, wordt contact onderhouden met diverse instanties, waaronder:

 • Ministerie van VWS
 • NL Actief (branche organisatie voor Fitnesscentra)
 • VES (vereniging van exclusieve sportcentra)
 • EFAA (European Fitness and Aerobics Association)
 • ISA (Instituut voor Sportaccommodaties)
 • Dopingautoriteit
 • Keurmerk Instituut
 • Opleidingsinstituten
 • KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie)