Waarom een Keurmerk NL Actief?

Het Keurmerk NL Actief streeft naar verdere kwaliteitsverbetering van sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra en geeft gehoor aan wensen die, in de eerste plaats intern (klanten, eigenaren, directie, management, free-lancers, …), maar ook extern (o.a. (lokale) overheden, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven (bedrijfsfitness), …) op het gebied van kwaliteit, wet- en regelgeving stellen. Het structureel werken aan kwaliteitsverbetering en het implementeren van kwaliteitssystemen moet centra in positieve zin onderscheiden.

Maar ook:
 • De consument let steeds meer op kwaliteit en kijkt of sport-, bewegings-, fitness- en wellnesscentra zijn gecertificeerd;
 • Toename van sporten voor speciale doelgroepen (volwassenen/kinderen met obesitas, diabetes, chronische zieken, … ) bij gecertificeerde centra onder deskundige (bege)leiding;
 • De ondernemer weet in kwalitatieve opzicht waar hij met zijn centrum staat, waar liggen tekortkomingen en op welke terreinen kunnen we ons nog verbeteren?;
 • De bereidheid om het centrum regelmatig op kwaliteit te laten verifiëren motiveert de medewerkers, het management en directie;
 • Bedrijven en (overheids)instellingen willen in toenemende mate zaken doen met een gecertificeerd centrum;
 • Bedrijfsfitness bij voorkeur bij gecertificeerde centra;
 • Financiële instellingen verlangen voor investeringen het Keurmerk NL Actief certificatie;
 • (Zorg)verzekermaatschappijen vragen in toenemende mate naar het Keurmerk NL Actief;
 • Het lidmaatschap van bepaalde brancheorganisaties is pas mogelijk na Keurmerk NL Actief certificering
 • Het Keurmerk NL Actief is een dynamisch instrument. Omdat de branche en de maatschappij voortdurend in ontwikkeling zijn en er nogal eens iets verandert op het terrein van regel- en wetgeving wordt het Keurmerk elk jaar aan de actualiteit getoetst. Zonodig wordt deze tussentijds aangepast.
Om het Keurmerk NL Actief actueel te houden, wordt contact onderhouden met diverse instanties, waaronder:
 • Ministerie van VWS
 • NL Actief (branche organisatie voor Fitnesscentra)
 • VES (vereniging van exclusieve sportcentra)
 • EFAA (European Fitness and Aerobics Association)
 • ISA (Instituut voor Sportaccommodaties)
 • Dopingautoriteit
 • Keurmerk Instituut
 • Opleidingsinstuuten
 • KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie)